Meldpunt Vreemdelingendetentie

English version

Het Meldpunt Vreemdelingendetentie is een initiatief van stichting LOS, het Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt. Het Meldpunt verzamelt klachten over de omstandigheden in vreemdelingendetentie. Wij onderzoeken deze meldingen, klagen indien wenselijk en mogelijk bij geschikte instanties en vragen hiervoor aandacht bij politiek en media.
Het doel is om de situatie in de detentiecentra inzichtelijk te maken. Anderzijds wordt getracht de politieke en de juridische druk op te voeren om de omstandigheden te verbeteren. Hiertoe wordt de media geïnformeerd over de detentieomstandigheden en worden met behulp van advocaten juridische procedures over klachten over de detentieomstandigheden gevoerd bij bevoegde rechtelijke instanties.

Bent of kent u iemand in vreemdelingenbewaring? En heeft u vragen omtrent medische zorg, (isoleer)cellen, de behandeling, het eten, de klachtenprocedures of andere aspecten van vreemdelingendetentie? Neem dan contact met ons op via één van onderstaande telefoonnummers. Wij helpen u met uw klacht in de hoop de detentieomstandigheden te kunnen verbeteren.

Bel vanuit detentie: 0800-3388776 (gratis)
Bel van buiten detentie: 010-7470156

Updates

23 september 2016: De nieuwsbrief van september is uit.

In deze nieuwsbrief vindt u onder andere:
  • Klachten bij het Meldpunt Vreemdelingendetentie
  • Rapport Brand in detentiecentrum Rotterdam
  • Een brief van Brahim
  • Het aantal personen in vreemdelingendetentie
  • TBC uitbraak

Lees de nieuwsbrief hier

8 september 2016: Lessen Schipholbrand in de wind geslagen

Nederlandse centra voor vreemdelingendetentie hebben nauwelijks lessen geleerd van de dodelijke Schipholbrand van elf jaar geleden. Dat concluderen Amnesty International, Stichting LOS en Dokters van de Wereld in het vandaag verschenen rapportBrand in het detentiecentrum Rotterdam. Afgelopen mei was er brand in het vreemdelingendetentiecentrum in Rotterdam. Het optreden tegen die brand en de nazorg voor de gevangenen vertoonden ernstige gebreken, zo blijkt uit het rapport. Mensen zijn later dan nodig uit hun cel bevrijd, in ieder geval vijf mensen werden naar aanleiding van de brand voor straf in een isoleercel opgesloten, geweldsgebruik door personeel is niet onderzocht, meerdere mensen werden ontkleed en gevisiteerd en er is waarschijnlijk onvoldoende rekening gehouden met de kwetsbaarheid van degene die de brand heeft veroorzaakt.

25 april 2016: Lancering van het rapport Opsluiten of beschermen? Kwetsbare mensen in vreemdelingendetentie van Amnesty International en Dokters van de Wereld en Het Meldpunt Vreemdelingendetentie.

18 maart 2016: Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft de Rapportage Vreemdelingenketen van de periode januari – december 2015 uitgebracht.

Lees de rapportage hier.

14 januari 2016: Amnesty International is bezig met een onderzoek naar mensenrechten van migranten tijdens en ná hun terugkeer naar hun land van herkomst. Elk jaar keren vele migranten terug naar hun land van herkomst, omdat ze geen Nederlandse asielstatus hebben gekregen. Soms worden ze hierdoor gedwongen door de Nederlandse autoriteiten. Voor hun onderzoek is Amnesty geïnteresseerd naar de ervaringen van mensen die gedwongen zijn teruggekeerd. Niet alleen in het uitzetcentrum en tijdens de vlucht, maar ook na aankomst in het land van herkomst.

Heeft u persoonlijke ervaring met gedwongen terugkeer, en wilt u uw verhaal met Amnesty International delen? Laat dan hier uw naam en telefoonnummer achter, zodat we u terug kunnen bellen. Hartelijk dank voor uw medewerking!