Meldpunt Vreemdelingendetentie

Het Meldpunt Vreemdelingendetentie is een initiatief van stichting LOS, het Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt. Het Meldpunt verzamelt klachten over de omstandigheden in vreemdelingendetentie. Wij onderzoeken deze meldingen, klagen indien wenselijk en mogelijk bij geschikte instanties en vragen hiervoor aandacht bij politiek en media.
Het doel is om de situatie in de detentiecentra inzichtelijk te maken. Anderzijds wordt getracht de politieke en de juridische druk op te voeren om de omstandigheden te verbeteren. Hiertoe wordt de media geïnformeerd over de detentieomstandigheden en worden met behulp van advocaten juridische procedures over klachten over de detentieomstandigheden gevoerd bij bevoegde rechtelijke instanties.

Bent of kent u iemand in vreemdelingenbewaring? En heeft u vragen omtrent medische zorg, (isoleer)cellen, de behandeling, het eten, de klachtenprocedures of andere aspecten van vreemdelingendetentie? Neem dan contact met ons op via één van onderstaande telefoonnummers. Wij helpen u met uw klacht in de hoop de detentieomstandigheden te kunnen verbeteren.

Bel vanuit detentie: 0800-3388776 (gratis)
Bel van buiten detentie: 010-7470156