Jurisprudentie handboeien/geboeid vervoer

Jurisprudentie handboeien

22 mei 2014, KC 2015/005
Klager beklaagt zich over de beslissing om zonder aanleiding met de broekstok aangelegd te worden vervoerd naar het ziekenhuis. Bij de aanwending van vrijheidsbeperkende middelen staat het noodzakelijkheidsvereiste voorop. De beklagrechter is van oordeel dat de broekstok niet standaard had mogen worden meegenomen de wachtruimte in. Door dit toch te doen is een voor klager onduidelijke situatie ontstaan die een verbale en emotionele reactie bij klager opriep waardoor hij niet wilde meewerken. Het beklag wordt gegrond verklaard en klager wordt een tegemoetkoming toegekend voor het geleden ongemak ter hoogte van € 10,–.