Jurisprudentie klachtafhandeling

Jurisprudentie klachtafhandeling

Verplicht afwezig bij klachtbehandeling

De RSJ heeft onlangs een verzoek afgewezen om een zaak voor de beroepscommissie te behandelen buiten een detentiecentrum. De vreemdeling die in beroep was gegaan bij de RSJ was inmiddels vrijgelaten, maar omdat hij geen papieren heeft, is het voor hem niet mogelijk om het detentiecentrum binnen te komen. De Raad heeft kenbaar gemaakt dat de gemachtigde van de vreemdeling het beroep kan toelichten en dat de zaak eventueel tijdelijk kan worden geschorst zodat deze contact kan opnemen met de vreemdeling, maar dat de zaak niet behandeld zal worden buiten het detentiecentrum.

Schikking openen post

Vreemdeling had vanuit het detentiecentrum een klacht ingediend omdat zijn post zonder zijn toestemming geopend was. Deze post bevatte privacy gevoelige informatie. In plaats van een reguliere afhandeling van deze klacht, heeft het detentiecentrum samen met de klager een schikking getroffen. In deze schikking stond allereerst een excuus van de directie. Daarnaast hield de schikking in dat de klager een tegemoetkoming van €25,- kreeg, waar tegenover stond dat de klager zijn klacht zou intrekken.