Jurisprudentie klachtafhandeling

Jurisprudentie klachtafhandeling

Verplicht afwezig bij klachtbehandeling

De RSJ heeft onlangs een verzoek afgewezen om een zaak voor de beroepscommissie te behandelen buiten een detentiecentrum. De vreemdeling die in beroep was gegaan bij de RSJ was inmiddels vrijgelaten, maar omdat hij geen papieren heeft, is het voor hem niet mogelijk om het detentiecentrum binnen te komen. De Raad heeft kenbaar gemaakt dat de gemachtigde van de vreemdeling het beroep kan toelichten en dat de zaak eventueel tijdelijk kan worden geschorst zodat deze contact kan opnemen met de vreemdeling, maar dat de zaak niet behandeld zal worden buiten het detentiecentrum.