Jurisprudentie isolatie

Jurisprudentie isolatie

5 juli 2010, KC 2012/003

Klager beklaagt zich over de isolatiecel en de luchtbox en dan met name het tekort aan frisse lucht en ventilatie. Hij heeft gedurende 4 dagen in de isolatiecel gezeten tijdens benauwd weer en is astmapatiënt. De directeur stelde dat de isolatiecel voldoet aan de door Rijksgebouwendienst(RGD) gestelde eisen. Er is vast komen te staan dat de luchtbox aan de bovenzijde open is en voldoende frisse lucht geeft. De beklagcommissie verklaart dan ook de klacht ongegrond.

22 maart 2007, KC 2008/011

Klager beklaagt zich over een disciplinaire straf inhoudende twee dagen opsluiting in een strafcel. Straf naar aanleiding van betreden en roken op cel van  medegedetineerde. Klager is van mening dat de straf veel te zwaar is en dat hij te weinig tijd heeft gekregen om de cel te verlaten en zijn sigaret uit te doen. De klager heeft 2 regels overtreden van de inrichting. Uit het opgemaakte rapport is gebleken dat aan klager is verzocht of hij van de cel wilde komen verder staat er niets over dat hij meerdere keren is gewaarschuwd. Desondanks is beklagrechter van oordeel dat klager niet snel genoeg gehoor heeft gegeven aan de opdracht van de bewaarder om uit de cel te komen. De klacht is ongegrond verklaart.