Uitspraak Rb Den Haag vrijlating in verband met corona

Uitspraak Rb Den Haag vrijlating in verband met corona

De Rechtbank Den Haag heeft besloten tot vrijlating van een vreemdeling in verband met de corona crisis. De rechter overweegt dat: ‘De rechtbank zal opheffing van de maatregel bevelen. De rechtbank betrekt hierbij niet alleen de lange aaneengesloten duur van de opvolgende bewaringsmaatregelen, de lange periode waarin geen uitzettingshandelingen zullen plaatsvinden en de onzekerheid over het kunnen vertrekken maar ook de omstandigheden waaronder de detentie plaatsvindt.’

De rechter vindt de beperkingen binnen vreemdelingendetentie zoals het niet kunnen ontvangen van bezoek en minder participeren in activiteiten met betrekking tot de huidige situatie gerechtvaardigd. Echter stelt de rechter ook dat de detentie op dit moment zwaarder is dan anders: ‘Het […] uitsluitend wachten op mogelijk vertrek [is] beduidend zwaarder dan het ondergaan van de maatregel voor de Corona-crisis uitbraak.’