Steun Junior

Steun Junior

Junior (Meneer M.) heeft in de 20 jaar dat hij in Nederland heeft gewoond, meer dan 10 keer in vreemdelingendetentie gezeten. Na 3 mislukte pogingen om Junior uit te zetten, is hij toch uitgezet naar Congo. Hij heeft zijn bagage niet gekregen, familie heeft hij daar niet en geld ook niet. De uitzetting die op 5 november 2021 heeft plaatsgevonden, heeft zeer traumatisch uitgepakt voor Junior.

Wij, het Meldpunt Vreemdelingendetentie, willen Junior compensatie bieden om hem op weg helpen in Congo. Na 20 jaar in Nederland moet hij hier namelijk een compleet nieuw leven opbouwen. Hij heeft erg geleden, en lijdt nog steeds, onder de gebeurtenissen in detentie en tijdens de uitzetting. Wij hebben een rapport geschreven over alle misstanden die hebben plaatsgevonden. U kunt dat rapport hier lezen. Daarnaast heeft hij zijn kind, vrienden en thuisbasis achter moeten laten. Om Junior een tegemoetkoming te kunnen bieden en hem te helpen met het opbouwen van een nieuw bestaan vragen we om uw hulp! Met een donatie kunt u hieronder Junior steun bieden. Alvast bedankt!

[doneren_met_mollie]

Liever zelf overmaken?

Je kunt een donatie ook handmatig overmaken aan:
Rekeningnummer NL72 INGB 0009 552 448 t.n.v. Sticht Landel Ongedocument Steunpunt te Rotterdam onder vermelding van “donatie meneer M.”
Dankjewel!