Activiteiten en sport

Activiteiten en sport

Ingesloten vreemdelingen hebben recht op activiteiten en sport. Afhankelijk van het detentiecentrum zijn daar voorzieningen voor zoals een bibliotheek, recreatieruimte, fitness- en gymzaal. In vreemdelingendetentie is – in tegenstelling tot strafdetentie – scholing en arbeid niet toegestaan en zijn de activiteiten en sport dus de enige vorm van afleiding. Het komt voor dat ingeslotenen worden beperkt in hun recht om activiteiten en sport uit te oefenen. Zij kunnen middels een ordemaatregel of disciplinaire straf uitgesloten worden van activiteiten en sport of kunnen hier niet aan meedoen omdat zij voor straf in isolatie zitten. Dit wordt vaak als moeilijk ondervonden en zorgt voor verveling bij ingeslotenen.

Wie is verantwoordelijk voor het aanbieden van activiteiten en sport?

De directeur is verantwoordelijk voor het aanbieden van activiteiten en sport. Als een ingeslotene hiervan wordt uitgesloten kan dit ook worden aangemerkt als een beslissing van de directeur (art. 60 Pbw). Tegen deze beslissing kan een klacht worden ingediend bij de Commissie van Toezicht (CvT).

Wanneer kan ik klagen over activiteiten en sport?

Ingeslotenen hebben recht op recreatie voor ten minste zes uur per week (art. 49 lid 2 Pbw) en wekelijks gebruik van de bibliotheek (art. 48 lid 1 Pbw). Ook hebben zij recht op sport voor twee keer drie kwartier per week (art. 48 lid 2 Pbw). Als ingeslotenen hierin beperkt worden dan is dit beklagwaardig. Uitsluiting van activiteiten kan worden opgelegd als ordemaatregel (art. 23 Pbw) of als disciplinaire straf (art. 50 lid 1 jo. art. 51 lid 1 sub c Pbw). Ingeslotenen moeten altijd geïnformeerd worden dat zij worden uitgesloten van activiteiten. Dit moet schriftelijk met een beschikking, en moet binnen 24 uur (art. 57 en 58 Pbw). Het niet ontvangen van deze beschikking is ook beklagwaardig.

Waar kan ik me in mijn klacht nog meer op beroepen?

European Prison Rules

Artikel 49 en artikel 25 van de European Prison Rules stellen dat een gebalanceerd programma aan activiteiten moet worden aangeboden in detentiecentra, waarbij zo veel mogelijk uren buiten de cel moeten worden gespendeerd.

Rapport Amnesty International: Beginsel van minimale beperkingen in het regime Vreemdelingendetentie 

Het beginsel van minimale beperkingen houdt in dat ingeslotenen niet verder in hun vrijheden beperkt mogen worden dan strikt noodzakelijk is voor het doel van vreemdelingendetentie (art. 15 lid 2 Grondwet, art. A5/1 Vreemdelingencirculaire 2000, art. 5.4 Vreemdelingenbesluit 2000 en art. 2 lid 3 Pbw). Restrictieve maatregelen zoals het beheersregime passen niet bij het bestuursrechtelijke karakter van vreemdelingendetentie, zo staat in dit rapport.

Meldpunt Vreemdelingendetentie, Amnesty International en Dokters van de Wereld: Isolatie in vreemdelingendetentie

In dit rapport wordt onder verwijzing naar diverse (wetenschappelijke) onderzoeken uiteengezet dat een opener regime in detentie met uitgebreide mogelijkheden voor sport en activiteiten bijdraagt aan de (psychische) gezondheid van ingeslotenen.

Kan ik voor een klacht over activiteiten en sport een schadevergoeding krijgen?

De RSJ heeft een richtlijn opgesteld met standaardbedragen die worden toegekend bij het missen van het dagprogramma.

Als een ingeslotene geen beschikking krijgt, of in ieder geval niet binnen 24 uur, dan kan daar een bedrag van €7,50 voor worden uitgekeerd.

Wat zegt de jurisprudentie?

12 juli 2007, RSJ 07/0804/GA en 12 juli 2007, RSJ 07/0526/GA

Recreatie op de gang is geen onacceptabele oplossing, mits een evenwichtige verhouding wordt gerealiseerd met de tijd die in de recreatieruimten mag worden doorgebracht.

Wilt u een voorbeeld klacht ontvangen over dit onderwerp? Neem dan gerust contact op met het Meldpunt vreemdelingendetentie!