Over ons

Het Meldpunt Vreemdelingendetentie is een initiatief van stichting LOS, het Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt. Onze missie is om de leefomstandigheden in vreemdelingendetentiecentra te verbeteren. Om dit te bereiken verzamelen wij meldingen vanuit vreemdelingendetentie die wij binnenkrijgen op onze helpdesk. De helpdesk is op een gratis telefoonnummer vanuit vreemdelingendetentie te bereiken. Wij onderzoeken de meldingen die we vanuit de detentiecentra binnenkrijgen, en vragen hiervoor aandacht bij de politiek en media. Daarnaast verzamelen wij informatie over de detentieomstandigheden van mensen buiten detentie, zoals ex-ingeslotenen, familie van ingeslotenen, advocaten, of medewerkers van het detentiecentrum. Zij kunnen meldingen maken op ons kantoornummer of per e-mail. Tot slot leggen wij ook bezoeken af in de detentiecentra.  Bovendien wordt getracht de politieke druk op te voeren om de omstandigheden te verbeteren. Zo schrijven wij rapporten en doen wij aanbevelingen aan beleidsmakers. Op die manier maken wij de detentieomstandigheden inzichtelijk. Op juridische wijze ondersteunen wij ingeslotenen in de klachtenprocedure. Wij dienen klaagschriften in bij geschikte instanties, staan ingeslotenen bij tijdens beklagzittingen en schrijven hierover in onze nieuwsbrief.

Kent u iemand in vreemdelingendetentie? En heeft u vragen omtrent de behandeling, de (isoleer)cellen, de bezoekmogelijkheden, de (klachten)procedures of andere aspecten van vreemdelingendetentie? Neem dan contact met ons op via één van de onderstaande telefoonnummers. Wij helpen u met uw vragen in de hoop de detentieomstandigheden te kunnen verbeteren.

Bel vanuit detentie: 0800-3388776 (gratis)
Bel van buiten detentie: 010-7470156

Email: info@meldpuntvreemdelingendetentie.nl