Werkwijze

Onze werkwijze

Onze missie is het verbeteren van de leefomstandigheden in vreemdelingendetentiecentra. Om dit te bereiken verzamelen wij als centraal meldpunt meldingen vanuit vreemdelingendetentie die wij binnenkrijgen via onze helpdesk. Deze helpdesk is voor vreemdelingen in detentie op een gratis telefoonnummer te bereiken. Daarnaast verzamelen wij als meldpunt ook informatie over de omstandigheden van bewaarders, geestelijk verzorgers, de medische dienst, familieleden van vreemdelingen, advocaten, politici en andere betrokkenen. Zij kunnen meldingen maken via ons kantoornummer of per e-mail. 

Via onze helpdesk zijn wij elke week van maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 17:00 telefonisch en via e-mail bereikbaar voor vreemdelingen in detentie en betrokkenen. De binnengekomen meldingen worden geregistreerd en geanalyseerd, en daar waar nodig wordt juridische hulp geboden bij de opvolging van een klacht. Wij ontvangen regelmatig klachten van ingeslotenen die vaak betrekking hebben op een aantal veelvoorkomende thema’s. Wij stellen klaagschriften op, dienen deze namens klager in bij de geschikte instanties en staan ingeslotenen bij tijdens beklagzittingen. 

Door het verzamelen van alle meldingen krijgen wij meer zicht op de detentieomstandigheden. Naar aanleiding hiervan schrijven wij rapporten en nieuwsbrieven en doen wij aanbevelingen aan beleidsmakers. Op deze manier vragen wij om aandacht bij de politiek en de media om zo het beleid te beïnvloeden ter verbetering van de omstandigheden in vreemdelingendetentie. Tot slot leggen wij ook bezoeken af in de detentiecentra om de ingeslotenen tot steun te zijn en onze relatie met de ingeslotenen te bevorderen.