Privacybeleid

Privacybeleid

Het Meldpunt Vreemdelingendetentie van Stichting LOS verwerkt persoonsgegevens en wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In dit privacy statement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door het Meldpunt Vreemdelingendetentie.

De coördinator van het Meldpunt Vreemdelingendetentie, Revijara Oosterhuis, is als verwerkingsverantwoordelijke aansprakelijk voor alles wat met de door het Meldpunt Vreemdelingendetentie verzamelde persoonsgegevens gebeurt. Het is haar verantwoordelijkheid te zorgen voor passende en doelmatige beveiliging van de gegevens. De verwerkingsverantwoordelijke is te bereiken via het volgende e-mailadres: revijara.oosterhuis@stichtinglos.nl.

Het Meldpunt Vreemdelingendetentie heeft het recht om wijzigingen aan te brengen in haar privacy beleid en privacy statement. Wij zullen er zorg voor dragen dat het meest actuele privacy statement te vinden is op te website.

Mocht u van mening zijn dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving dan kunt u ook altijd contact met ons opnemen. Tevens kunt u hierover klagen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Nieuwsbrief

U zult enkel de nieuwsbrief ontvangen indien u hiervoor uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven. Het Meldpunt Vreemdelingendetentie verwerkt uw naam en e-mail om onze nieuwsbrief en eventuele updates over het Meldpunt Vreemdelingendetentie en/of vreemdelingendetentie in het algemeen online te versturen. De abonnees van de nieuwsbrief kunnen zich afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief. Een verzoek tot afmelden kan ook via info@meldpuntvreemdelingendetentie.nl. De abonnees van de nieuwsbrief hebben recht op vergetelheid (het volledig wissen van persoonlijke data). Door het afmelden van onze nieuwsbrief wordt hier direct aan voldaan. Gegevens van abonnees van de nieuwsbrief worden nooit gedeeld met andere partijen. De abonnees van de nieuwsbrief hebben het recht om in te zien hoe hun gegevens zijn opgeslagen en worden gebruikt.

Om de online nieuwsbrieven te kunnen versturen (op naam), wordt uw voor-, achternaam en e-mailadres met een zogenoemde “verwerker” gedeeld. Het Meldpunt Vreemdelingendetentie maakt gebruik van Mailchimp om een of meerdere nieuwsbrieven te kunnen versturen en te zien wat ontvangers ermee doen. Mailchimp is daardoor de “verwerker” van uw gegevens. Mailchimp gebruikt uw gegevens om de nieuwsbrief te versturen en op naam te zetten. Daarnaast biedt Mailchimp inzicht in wie de nieuwsbrief opent, wie op welke link klikt, etc. Het gaat hier om gegevens die direct of indirect te herleiden zijn tot een natuurlijk persoon. Daarom zijn het volgens de GDPR en AVG persoonsgegevens. Het Meldpunt Vreemdelingendetentie heeft van de nieuwsbriefabonnees geen andere data. Uw gegevens worden enkel aan Mailchimp gegeven met als doel het versturen van een nieuwsbrief. Tevens heeft het Meldpunt Vreemdelingendetentie een verwerkingsovereenkomst getekend met Mailchimp.

Buiten de EU / EER mogen gegevens alleen worden doorgegeven naar landen met een ‘passend beveiligingsniveau’ volgens de Autoriteit Persoonsgegevens. Mailchimp is gevestigd in de Verenigde Staten. Dat is niet aangemerkt als een land met een passend beveiligingsniveau. Gelukkig is Mailchimp gecertificeerd voor het EU-US Privacy Shield. Op basis daarvan is het toegestaan persoonsgegevens met ze te delen.

Meldingen

Het Meldpunt Vreemdelingendetentie is een professionele organisatie met als doel om de leefomstandigheden in vreemdelingendetentiecentra te verbeteren. Om dit te bereiken verzamelen wij meldingen vanuit vreemdelingendetentie die wij binnenkrijgen op onze helpdesk. De helpdesk is op een gratis telefoonnummer vanuit vreemdelingendetentie te bereiken. Wij onderzoeken de meldingen die we vanuit de detentiecentra binnenkrijgen, en vragen hiervoor aandacht bij de politiek en media. Daarnaast verzamelen wij informatie over de detentieomstandigheden van mensen buiten detentie, zoals ex-gedetineerden, familie van gedetineerden, advocaten, of medewerkers van het detentiecentrum. Zij kunnen meldingen maken op ons kantoornummer of per e-mail. Tot slot leggen wij ook bezoeken af in de detentiecentra.  Bovendien wordt getracht de politieke druk op te voeren om de omstandigheden te verbeteren. Zo schrijven wij rapporten en doen wij aanbevelingen aan beleidsmakers. Op die manier maken wij de detentieomstandigheden inzichtelijk. Op juridische wijze ondersteunen wij gedetineerden in de klachtenprocedure. Wij dienen klaagschriften in bij geschikte instanties, staan gedetineerden bij tijdens beklagzittingen en schrijven hierover in onze nieuwsbrief.

Het Meldpunt Vreemdelingendetentie verzamelt persoonsgegevens van mensen die meldingen maken over vreemdelingendetentie bij het Meldpunt op grond van een gerechtvaardigd belang. Dit zijn zowel gewone persoonsgegevens als bijzondere persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over uw etniciteit of gezondheid. Wij verwerken enkel de gegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening en om zo goed en zorgvuldig mogelijk aan onze doelstelling te kunnen voldoen. Alvorens de persoonsgegevens gebruikt worden voor analytische doeleinden, zullen deze altijd volledig geanonimiseerd worden.

Uw persoonsgegevens worden veilig en zorgvuldig bewaard. U heeft recht op vergetelheid van uw persoonsgegevens. Tevens heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien. Mocht u zich willen beroepen op deze rechten kunt u contact opnemen via info@meldpuntvreemdelingendetentie.nl of via het telefoonnummer 0107470156. Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld met derde partijen, tenzij u dit uitdrukkelijk verzoekt en hier toestemming voor verleent. De gegevens worden bewaard totdat verzocht wordt om deze te verwijderen of tot zo lang deze noodzakelijk zijn voor het voldoen aan onze doelstelling.