De rechten tijdens een uitzetting

De rechten tijdens een uitzetting

Tijdens een uitzetting gelden een aantal rechten. Als een van deze rechten geschonden wordt, kan hierover geklaagd worden.

De DT&V moet ten eerste de ongedocumenteerde in kwestie minimaal 48 uur van tevoren op de hoogte brengen van zijn of haar uitzetting, zodat diegene voorbereidingen kan treffen, afscheid kan nemen of nog tegen de uitzetting in kan gaan met een advocaat. In de praktijk blijken ingeslotenen echter vaak veel korter van tevoren pas ingelicht te worden over hun uitzetting en verlopen uitzettingen vaak erg hectisch. 

Let op het volgende:

  • Iemand mag niet zomaar, zonder individuele overweging, in isolatie geplaatst worden voorafgaand aan de uitzetting. Toch gebeurt dit helaas wel vaak.
  • Iemand heeft recht om te telefoneren, bijvoorbeeld om mensen in te lichten dat je uitgezet. Helaas wordt ook dit recht vaak geschonden, bijvoorbeeld wanneer iemand in isolatie wordt geplaatst vlak voor vertrek.
  • Iemand heeft het recht om persoonlijke bagage mee te nemen bij de uitzetting. Iemands eigendommen mogen niet zomaar worden afgenomen.
  • Iemand heeft het recht om gefouilleerd te worden door iemand van hetzelfde geslacht. Iemand mag niet zomaar gevisiteerd worden, dit mag alleen als het echt niet anders kan en met individuele motivering.
  • Iemand mag niet zomaar geboeid vervoerd worden. De vervoerders mogen alleen boeien aanbrengen als ze vermoeden dat er sprake is van vluchtgevaar of omdat ze denken dat diegene een gevaar vormt voor zichzelf, anderen of goederen.
  • Indien iemand medicatie gebruikt, heeft diegene het recht om extra medicatie te krijgen voor de komende drie maanden, de ‘overbruggingsmedicatie’. In de praktijk gebeurt dit niet vanzelfsprekend. Ook in het geval iemand een vertaling van zijn of haar medisch dossier nodig heeft, moet diegene dat zelf regelen.
  • Er is recht op een medische controle vlak voor het vertrek die beoordeelt of iemand vanuit medisch oogpunt wel kan en mag reizen. Een arts verstrekt dan een ‘fit to fly verklaring’.
  • Gedurende het hele uitzettingsproces heeft een ongedocumenteerde recht op eten, drinken en het recht om naar het toilet te gaan.