Het verhaal van Junior

Het verhaal van Junior

Junior (Meneer M.) heeft in de 20 jaar dat hij in Nederland heeft gewoond, meer dan 10 keer in vreemdelingendetentie gezeten. Na 3 mislukte pogingen om Junior uit te zetten, is hij toch uitgezet naar Congo. Hij heeft zijn bagage niet gekregen, familie heeft hij daar niet en geld ook niet. De uitzetting die op 5 november 2021 heeft plaatsgevonden, heeft zeer traumatisch uitgepakt voor Junior. Wij hebben een rapport geschreven alle misstanden die hebben plaatsgevonden. Dat rapport kunt u hier lezen.