Over uitzettingen

Informatie over uitzettingen

Indien een persoon onrechtmatig in Nederland verblijft en het land dient te verlaten, kan hij in vreemdelingendetentie worden geplaatst. Vreemdelingendetentie is alleen mogelijk zolang er zicht is op uitzetting binnen een redelijke termijn. Het doel van vreemdelingendetentie is dan ook om ingeslotenen uit te zetten naar het land van herkomst of een ander land. We spreken van uitzetting zodra iemand door de overheid gedwongen wordt om het land te verlaten.

Het Meldpunt Vreemdelingendetentie spreekt met mensen die uitgezet dreigen te worden en houdt contact met hen zodra zij daadwerkelijk uitgezet zijn. Zo horen wij van uitgezette personen dat er tijdens uitzettingen misstanden voorkomen. Wij gaan in gesprek met uitgezette personen om precies na te gaan hoe deze uitzetting is verlopen en of er mogelijk geklaagd kan worden over het verloop van de uitzetting. Dit houden wij vervolgens bij in onze uitzettingsmonitor. Het doel van deze uitzettingsmonitor is om misstanden tijdens uitzettingen in beeld te brengen en uiteindelijk te voorkomen.

Inhoudsopgave