Links

Links

Inspectiediensten
Inspectie voor de Sanctietoepassing (Ist)
European Committee for the Prevention of Torture (CPT)
Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)

Overheidsinstellingen
Dienst Geestelijke Verzorging
Dienst Justitiële Instellingen
Ministerie van Justitie
Dienst Terugkeer en Vertrek
Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O)
Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
Koninklijke Marechaussee (Kmar)

Rechtspraak
Commissie van Toezicht
De Nationale Ombudsman
Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ)
Europees Hof voor de Rechten van de Mens
De Rechtspraak

Wet- en regelgeving
Vreemdelingenwet
Vreemdelingenbesluit
Penitentiaire Beginselenwet
Penitentiaire Maatregel
Reglement Regime Grenslogies
Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens
Europese gevangenisregels (European Prison Rules)
De CPT Standards

Geestelijke Verzorging
Dienst Geestelijke Verzorging
Het Rooms Katholiek Gevangenispastoraat
De Protestantse geestelijke verzorging bij Justitie
De Humanistische geestelijke verzorging bij Justitie
De Joodse geestelijke verzorging bij Justitie
De Islamitische geestelijke verzorging bij Justitie
De Boeddhistische geestelijke verzorging bij Justitie
De Hindoe geestelijke verzorging bij Justitie

Organisaties
Stichting LOS
Amnesty International
Kerk in Actie
Justitia et Pax
Vluchtelingenwerk Nederland
Bonjo (Belangenoverleg niet-justitiegebonden organisaties)
Defence for Children
Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM)
Vereniging Asieladvocaten en -juristen Nederland (VAJN)
Stichting Landelijke GedetineerdenCommissie
Het Juridisch Loket
De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM)
International Detention Coalition

Overige websites over vreemdelingendetentie
Geen kind in de cel
Schipholwakes
Vrijheid van Beweging
Stop DC16
Detention in Europe
Justitieel complex Schiphol
Humanistisch Verbond