Visie en missie

Onze visie en missie

Elk mens heeft recht op een menswaardig bestaan. Mensen zonder verblijfsvergunning zouden hier geen uitzondering op moeten zijn. Toch worden mensen zonder de juiste documenten opgesloten en worden hun vrijheden afgepakt. 

Wij zijn van mening dat vreemdelingendetentie niet thuishoort in onze samenleving. Ons ultieme doel is dan ook de opheffing van vreemdelingendetentie als onderdeel van het Nederlandse terugkeerbeleid. Door de detentieomstandigheden inzichtelijk te maken, misstanden aan te kaarten en de media hierover te informeren, trachten wij druk uit te voeren op de politiek om onze visie te bewerkstelligen. 

Onze missie is het verbeteren van de leefomstandigheden in vreemdelingendetentiecentra. Naar aanleiding van de meldingen die wij als meldpunt ontvangen ondernemen wij de nodige stappen om deze betere leefomstandigheden te realiseren. Zie hiervoor onze werkwijze.