Wet Terugkeer en Vreemdelingenbewaring

Wet Terugkeer en Vreemdelingenbewaring

Op 13 september 2013 kondigde toenmalig staatssecretaris Fred Teeven de nieuwe Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring aan, waarmee het regime van de vreemdelingenbewaring uit de Penitentiaire beginselenwet wordt gehaald en een eigen bestuursrechtelijke regeling krijgt. Op dit moment wordt er gewerkt aan een nieuwe wet die moet zorgen voor een eigen bestuursrechtelijk kader voor vreemdelingendetentie.

Begin 2014 is het wetsvoorstel openbaar gemaakt, waarna internetconsultatie heeft plaatsgevonden. We wachten nu op het definitieve voorstel.

Het wetsvoorstel Terugkeer en Vreemdelingenbewaring is op 1 oktober 2015 ingediend bij de Tweede Kamer. Voorafgaand aan de indiening heeft er internetconsultatie plaatsgevonden, waarbij verschillende partijen waaronder het Meldpunt Vreemdelingendetentie, Amnesty International en Stichting LOS hebben gereageerd op het concept-wetsvoorstel. Naar aanleiding van deze reacties, en advies van de Raad van State, zijn een aantal wijzigingen aangebracht.

Hieronder vindt u een tijdlijn met verschillende links vanaf het ingediende voorstel, het eerdere concept en de reactie van het Meldpunt Vreemdelingendetentie in het kader van de internetconsultatie.

21-12-2013: Eerste publicatie van het concept-wetsvoorstel voor internetconsultatie

20-02-2014: De reactie op het voorstel van Het Meldpunt Vreemdelingendetentie en hier vind u de overige reacties.

18-12-2014: Advies van de Raad van State op het wetsvoorstel

01-10-2015: Het aangepaste wetsvoorstel is ingediend bij de Tweede Kamer en gepubliceerd met de memorie van toelichting