Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring

Wetsvoorstel terugkeer en vreemdelingenbewaring

Op 13 september 2013 kondigde toenmalig staatssecretaris Fred Teeven de nieuwe Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring aan. Het wetsvoorstel is op 1 oktober 2015 ingediend bij de Tweede Kamer. Voorafgaand aan de indiening heeft er internetconsultatie plaatsgevonden, waarbij verschillende partijen waaronder het Stichting LOS – Meldpunt Vreemdelingendetentie en Amnesty International hebben gereageerd op het concept-wetsvoorstel. Naar aanleiding van deze reacties, en advies van de Raad van State, zijn een aantal wijzigingen aangebracht.

De Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring zou naar verluid eind 2016 ingevoerd worden, maar is anno 2020 nog niet ingevoerd. Het wetsvoorstel is op 19 juni 2018 aangenomen door de Tweede Kamer. Nadat de Eerste Kamer op 20 juni 2020 een wijziging heeft toegevoegd ligt het voorstel opnieuw bij de Tweede Kamer.

Deze wet zal in een nieuw bestuursrechtelijk regime voor vreemdelingenbewaring voorzien. Het Reglement Regime Grenslogies en de Penitentiaire beginselenwet zijn na invoering van deze wet niet meer van toepassing op vreemdelingenbewaring. De invoering van de Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring zou er dus voor gaan zorgen dat het regime rondom vreemdelingendetentie niet langer strafrechtelijk van aard is, maar bestuursrechtelijk. Helaas zien wij deze verschuiving onvoldoende terug in het wetsvoorstel. Bovendien zou de wet moeten zorgen voor een milder regime dan de strafrechtelijke regimes waar vreemdelingen in detentie nu onder vallen. Wij zijn echter van mening dat het regime, ook na invoering van de Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring, nog steeds te streng is en daardoor alsnog onvoldoende passend bij het bestuursrechtelijke karakter. 

Tijdlijn

Hieronder vindt u een tijdlijn met verschillende links: