Visitatie

Visitatie

Het Meldpunt Vreemdelingendetentie heeft met een WOB-verzoek de nieuwste cijfers over visitatie binnen vreemdelingenbewaring ontvangen. Het gaat om het aantal visitaties over de jaren 2012 tot en met 2017. De cijfers geven ons antwoorden die niet stroken met informatie verkregen vanuit het Meldpunt Vreemdelingendetentie: de geregistreerde visitatiecijfers zijn onjuist.

Het Meldpunt pleit al een lange tijd voor een algemene verbanning van visitaties binnen de vreemdelingenbewaring. Sinds de oproep van stichting LOS en Amnesty International en de motie van Voordewind in 2013, zijn er veranderingen gekomen door het geleidelijk installeren van bodyscans. Sinds de bodyscan in alle detentiecentra aanwezig is mag er alleen nog maar in uiterst noodzakelijke gevallen gebruik gemaakt worden van visitatie.

Uit de gegevens van het Meldpunt Vreemdelingendetentie blijkt dat er bij alle detentiecentra nog steeds sprake is van visitatie. Bovendien is er sprake van onderregistratie, de cijfers van DJI komen niet overeen met de feitelijk plaatsgevonden visitatie.

Visitatie past niet in het bestuursrechtelijke karakter dat vreemdelingenbewaring zou moeten hebben. Ondanks alle alternatieven is de mogelijkheid tot visitatie nog steeds opgenomen in het wetsvoorstel Wet terugkeer en Vreemdelingenbewaring.  Het Meldpunt Vreemdelingendetentie pleit ervoor om ook de mogelijkheid tot visitatie uit het wetsvoorstel te schrappen.

Lees het volledige rapport met de nieuwste visitatiecijfers hier.