Suïcide ongedocumenteerde DCR

Suïcide ongedocumenteerde DCR

Op maandag 15 juni kwam bij ons de melding binnen dat een ongedocumenteerde zich van het leven heeft beroofd in Detentiecentrum Rotterdam. Het Meldpunt is geschokt en wenst alle betrokkenen veel sterkte toe.

Met regelmaat vertellen ingeslotenen ons hoe zwaar hun verblijf in detentie hen valt en dat suïcide soms de enige uitweg lijkt. Het laat zien dat een plotselinge inbewaringstelling en onzekerheid over de duur en eventuele uitzetting een zware tol eisen op de geestelijke gezondheid van ongedocumenteerden. Het Meldpunt roept de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie op vreemdelingendetentie humaner te maken en de ongedocumenteerden meer uitzicht te geven op een menswaardig bestaan.