Donatieformulier

Je kunt een donatie ook handmatig overmaken aan:
Rekeningnummer NL72 INGB 0009 552 448 t.n.v. Sticht Landel Ongedocument Steunpunt te Rotterdam onder vermelding van “donatie meneer B.”
Dankjewel!