Isolatie in vreemdelingendetentie

Isolatie in vreemdelingendetentie

Jaarlijks worden honderden vreemdelingen geïsoleerd met mogelijk grote gezondheidsproblemen als gevolg. Dit rapport geeft de resultaten weer van een eigen onderzoek naar isolatieplaatsingen in vreemdelingendetentie. Hoewel de Nederlandse overheid verklaarde dat zij isolatie in vreemdelingendetentie zou verminderen, blijkt uit dit onderzoek dat isolatie de afgelopen jaren onverminderd werd toegepast. Wij pleiten voor het schrappen van isolatie als disciplinaire en orde maatregel in vreemdelingendetentie.

Lees hier het hele rapport voor professionals en lees hier de verkorte versie.