Isoleercelplaatsingen in grensdetentie Schiphol

Isoleercelplaatsingen in grensdetentie Schiphol

In grensdetentie mogen geen disciplinaire maatregelen opgelegd worden. Dit betekent dat een isoleercelplaatsing enkel op basis van een ordemaatregel kan worden toegepast en enkel wanneer dit volstrekt noodzakelijk is. Het Meldpunt Vreemdelingendetentie ondervindt echter dat deze ordemaatregel ook wordt ingezet in situaties waarin dit niet noodzakelijk en niet proportioneel is.  

Op zondag 26 november 2017 zijn er in het detentiecentrum van Schiphol verschillende personen in isoleercellen geplaatst. Naar verluidt zou een man uitgezet worden, waarop andere gedetineerden protesteerden en weigerden terug naar hun cel te gaan. Door dit incident zijn, voor zover bij ons bekend, zes vreemdelingen in isoleercellen geplaatst. Één van hen heeft daar vijf dagen gezeten.
Het onderdrukken van protest door middel van een plaatsing in een isoleercel duidt op een disciplinaire straf en niet op een noodzakelijke ordemaatregel. Het plaatsen van zes personen in isoleercellen, waarvan één tot wel vijf dagen, is ons inziens niet proportioneel.

Lees hier het volledige rapport over de isoleercelplaatsingen in Schiphol