Jurisprudentie vervoer

Jurisprudentie vervoer

20 mei 2014, KC 2014/025

Klager stelt dat tijdens het vervoer zijn medicatie te laat is uitgereikt en dat hij de hele dag slechts een lunchpakket met twee sneetjes brood en een flesje water heeft gehad. De beklagcommissie is gelet op het ter zitting verhandelde en met in achtneming van de stukken in het dossier van oordeel dat, hoewel er vanuit de directeur bezien sprake is van een situatie waarop hij geen vat heeft omdat de directeur geen directe invloed heeft op de bedrijfsvoering bij DV&O, het niet redelijk en billijk is dat voornoemde feiten inhoudende dat aan klager te laat zijn medicatie is uitgereikt en klager de hele dag slechts een lunchpakket inhoudende twee sneetjes brood en een flesje water heeft gehad uitsluitend voor het risico van klager zouden moeten blijven. Het beklag is gegrond verklaard en klager is een tegemoetkoming van €25,- toegekend.