Opsluiten of beschermen?

Opsluiten of beschermen?

Als reactie op het wetsvoorstel Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring heeft het Meldpunt Vreemdelingendetentie van Stichting Los in samenwerking met Amnesty International en Dokters van de Wereld een rapport geschreven dat dieper ingaat op het detineren van kwetsbare personen in vreemdelingendetentie. Het wetsvoorstel zou rekening houden met kwetsbare personen in vreemdelingendetentie, echter is kwetsbaarheid onvoldoende gedefinieerd en is er geen bijzondere bescherming voor kwetsbare personen. In het rapport wordt o.a. opgeroepen tot de ontwikkeling van een gedegen kwetsbaarheidstoets voorafgaand én tijdens vreemdelingendetentie. Kwetsbaarheid moet tijdig worden herkend en moet doorslaggevend zijn om van detentie af te zien. Ook tijdens detentie moet in de gaten gehouden worden of gedetineerden geen (verdere) schade oplopen.

Lees hier het hele rapport en lees hier de samenvatting (for the English summary, click here)