Aanbevelingen wetgevingsoverleg Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring

Aanbevelingen wetgevingsoverleg Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring

Op 11 juni 2018 wordt het wetsvoorstel Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring in de Tweede Kamer besproken. Dit wetsvoorstel moet de huidige Penitentiaire Beginselenwet vervangen.

In het wetsvoorstel staan regels en faciliteiten voor vreemdelingendetentie beschreven. Het Meldpunt Vreemdelingendetentie maakt zich zorgen over het wetsvoorstel en doet via een brief de volgende aanbevelingen:

  • Het ‘prisonlike’ regime moet worden afgeschaft.
  • Het beheersregime moet niet worden ingevoerd.
  • Schrap isolatie als disciplinaire maatregel.
  • Schrap de mogelijkheid tot visitatie.
  • Voer ruime mogelijkheden in om te klagen over alle detentieomstandigheden.
  • Breid de bezoekuren uit.
  • Vreemdelingen in detentie moeten recht hebben op een zinvolle dagbesteding.
  • Stel een kwetsbaarheidstoets in.
  • Herhaalde detentie mag enkel in uitzonderlijke situaties worden toegepast en de maximale detentieduur mag nooit de 18 maanden overschrijden.