Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring aangenomen door de Tweede Kamer

Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring aangenomen door de Tweede Kamer

Sinds 2015 ligt er een wetsvoorstel klaar die vreemdelingenbewaring een bestuursrechtelijk karakter zou geven, namelijk de Wet Terugkeer en Vreemdelingenbewaring. Drie jaar later, op dinsdag 19 juni 2018, is er eindelijk over dit wetsvoorstel gestemd.

De wet is door de Tweede Kamer aangenomen. Hieraan voorafgaand zijn er verschillende moties en amendementen ingediend, zoals:

  • Het afschaffen van visitatie: verworpen.
  • De raadsman op de hoogte stellen van een plaatsing in isolatie: aangenomen.
  • Geen kinderen in vreemdelingendetentie: verworpen.

Een overzicht van alle ingediende amendementen en moties en de uitslag van de stemmingen vindt u hier.

Een overzicht van onze standpunten met betrekking tot de stemmingen vindt u hier.