Bezetting vreemdelingendetentie

Bezetting vreemdelingendetentie

De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft een update gegeven over de bezetting van detentie. Zij bericht dat op peildatum 25 mei ongeveer 270 personen in vreemdelingendetentie zitten. Het gaat hier om circa 260 mannen en tien vrouwen. Op dat moment zaten er geen gezinnen met kinderen of alleenstaande minderjarige asielzoekers in detentie, aldus de secretaris. Op 23 juni zaten er 260 volwassenen vast  in vreemdelingendetentie aldus de Volkskrant en op 28 juni 275 ingeslotenen

Het aantal mensen in detentie op 28 juni is rond de 165 mensen minder ten opzichte van eind februari en ongeveer 25 minder vergeleken met midden april. Op peildatum 29 februari 2020 zaten er namelijk circa 440 mensen zonder verblijfsrecht vast en op 12 april in totaal 300; 290 in detentiecentrum Rotterdam en 10 mensen (alleen vrouwen) in Zeist, aldus het bovengenoemde bericht van staatssecretaris A. Broekers-Knol. Zie onze nieuwsbrief van April waar we deze laatste cijfers ook benoemd hebben. 

Er heeft dus geen enorme afname of toename van aantal ingeslotenen plaatsgevonden eind mei ten opzichte van eind april. Het aantal ingesloten vrouwen lijkt zelfs gelijk gebleven.


De tabel toont de bezetting op de vijf peildata (let op: de periodes tussen de peildata zijn niet aan elkaar gelijk). De bezetting op andere data is ons onbekend. Wel weten we dat er tussen 11 maart en 31 mei 2020 in totaal 390 detenties zijn opgeheven. Als gevolg van het besluit van de staatssecretaris om zowel inkomende als uitgaande Dublin-opdrachten tijdelijk niet in behandeling te nemen, behoren hier ook 70 detenties toe die onder de Dublinverordening vallen.