De Commissie van Toezicht vindt de in november ingediende klachten over de coronamaatregelen niet terecht

De Commissie van Toezicht vindt de in november ingediende klachten over de coronamaatregelen niet terecht

Het Meldpunt Vreemdelingendetentie heeft in november 2020 opnieuw een serie klachten ingediend bij de Commissie van Toezicht (CvT) over de genomen coronamaatregelen in het Detentiecentrum Rotterdam. In deze klachten ging het onder andere over het feit dat ingeslotenen te weinig gebruik konden maken van handzeep of desinfectiemiddelen, geen mondkapje mochten dragen en dat de sporttoestellen onvoldoende werden schoongemaakt. Begin februari heeft de CvT geoordeeld over de eerste klacht van deze reeks.

De beklagcommissie geeft om te beginnen aan dat de directeur voldoende zeep beschikbaar stelt, nu hij een hygiënepakket verstrekt aan de ingeslotenen waarin een fles ‘hair and body wash gel’ zit. De indruk wordt gewekt alsof dit een nieuwe beslissing is, waartoe de commissie had opgeroepen in een uitspraak op 16 juli 2020. In die uitspraak oordeelde zij namelijk dat precies dezelfde douchegel níet voldoende was, en erkende zij het ‘extra belang’ van desinfectie vanwege de coronacrisis. Omdat er geen andere douchegel beschikbaar is gekomen dan die in juli maakt de CvT in onze ogen een vergissing: er is géén sprake van de nieuwe beslissing waar zij om had gevraagd.

Daarnaast besloot de CvT dat het onderdeel van de klacht over het niet mogen dragen van een mondkapje niet-ontvankelijk is. Oftewel: ze kunnen er geen uitspraak over doen. De regels over mondkapjes zijn gebaseerd op landelijk beleid en de klachtenprocedure staat alleen open voor beslissingen die door de directeur gemaakt zijn, zo is bepaald in de Penitentiaire beginselenwet, die ook geldt voor vreemdelingendetentie. Inmiddels is het landelijke beleid aangepast en worden ingeslotenen in sommige situaties juist verplicht om een mondkapje te dragen. Zie onze nieuwsbrief van januari hierover.

Ten slotte oordeelde de CvT dat de klacht over de sporttoestellen ook ongegrond moet worden verklaard. Zij stelt dat de sporttoestellen voldoende worden schoongemaakt nu de toestellen tussen elk sportmoment van een groep mensen van dezelfde afdeling worden gereinigd. Zij ziet geen noodzaak om na elk persoon de toestellen te reinigen.

Het Meldpunt kan zich niet vinden in de beslissing van de CvT en dient daarom voor twee onderdelen van deze klacht beroep in bij de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ).