Klachten en uitspraken

Overplaatsing naar beheersafdeling mag niet zonder reden: Klacht gegrond

Overplaatsing naar de beheersafdeling zonder motivatie mag niet. Dit oordeelt de Raad van Strafrecht en Jeugdbescherming (RSJ) naar aanleiding van een klacht die wij indiende namens meneer B. in juni 2020. De beheersafdeling is een afdeling waarin strengere regels zijn…

Ongedocumenteerden met Chavez-aanvraag mogen niet in detentie

De Raad van State heeft op 12 november 2021 uitgesproken dat ongedocumenteerden die een Chavez-aanvraag (aanvraag voor een verblijfsvergunning als verzorgende ouder van een Nederlands kind) hebben ingediend waarop nog geen antwoord is gekomen, voortaan niet in vreemdelingendetentie kunnen worden geplaatst. Tijdens…