De opmerkelijke praktijk in vreemdelingendetentie

De opmerkelijke praktijk in vreemdelingendetentie

Meer aandacht voor de (gevaren van) vreemdelingendetentie, geen kinderen in vreemdelingendetentie en inzet van maatschappelijke oplossingen voor vreemdelingendetentie. Dit zijn de doelstellingen waar PICUM aandacht aan besteed in hun verslag ‘Working together to end immigration detention: A collection of noteworthy practices’. PICUM is een platform voor internationale samenwerking voor ongedocumenteerde migranten. Het verslag is onderdeel van een groter project van PICUM, waarbij zij proberen de kennislacune op het gebied van vreemdelingendetentie te identificeren en op basis daarvan aanbevelingen te doen voor onderzoek en acties op het gebied van vreemdelingendetentie.

Het verslag focust zich op drie doelstellingen. Deze doelstellingen werken zij verder uit aan de hand van opmerkelijke praktijk met betrekking tot waarborging van de mensenrechten in vreemdelingendetentie, zowel in verschillende Europese landen als op het niveau van de Europese Unie. Allereerst pleiten zij voor meer aandacht voor de zichtbaarheid van detentie en de gevaren van detentie. Het tweede deel focust op beëindiging van kinderen in vreemdelingendetentie. Op grond van Europese Unie wetgeving is vreemdelingendetentie voor kinderen niet verboden. Verschillende landen kennen wel restricties van kinderen in vreemdelingendetentie op politiek of wetgevend niveau. Tot slot wordt ingegaan op maatschappelijke oplossingen voor vreemdelingendetentie.

Onder het eerste doel wordt ook het Meldpunt Vreemdelingendetentie genoemd. Om meer aandacht te kunnen geven aan de zichtbaarheid van detentie en de gevaren van detentie, vindt PICUM het belangrijk dat ingeslotenen contact kunnen hebben met de buitenwereld en NGO’s toegang hebben tot detentiecentra. Ingeslotenen kunnen het Meldpunt Vreemdelingendetentie bellen via een gratis telefoonnummer. Dit is een van de enige manieren om de omstandigheden en gebeurtenissen in de Nederlandse vreemdelingendetentie te monitoren. In het Nederlandse detentiesysteem zijn mobiele telefoons verboden, en toegang tot een detentiecentrum voor NGO’s of journalisten is zeer beperkt.

Het volledige verslag kunt u hier lezen.