Publicaties van andere organisaties

Vreemdelingendetentie van kinderen op gespannen voet met internationale toezeggingen

Vreemdelingendetentie van kinderen in Europa staat op gespannen voet met internationale en regionale toezeggingen om een einde te maken aan vreemdelingendetentie van kinderen, zeggen IOM, UNHCR en Unicef. In een gezamenlijke gepubliceerde briefing genaamd ‘Safety and dignity for refugee and migrant…

RSJ doordenkt vijf verschillende coronascenario’s met mogelijke maatregelen binnen detentie

In het rapport ‘Coronascenario’s doordacht: Handreikingen voor noodzakelijke keuzes’ wordt de invloed van vijf verschillende coronascenario’s op ingeslotenen doordacht. Dit rapport is geschreven door Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, Gezondheidsraad, Raad van State, Raad voor het Openbaar Bestuur en Raad voor Volksgezondheid…

Klachten over omstandigheden in vreemdelingendetentie moeten worden behandeld door bewaringsrechters

Galina Cornelisse heeft een artikel geschreven waarin ze de uitspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 10 maart 2022 en de Nederlandse context analyseert. Klachten over disciplinaire straffen, zoals isolatie werden niet getoetst door de bewaringsrechter.…

Onvoldoende informatie over effectiviteit van (alternatieven voor) vreemdelingendetentie

Europees Migratienetwerk Nederland (EMN) heeft de situatie in Nederland met betrekking tot vreemdelingendetentie en alternatieven voor detentie vergeleken met de situatie in andere EU-lidstaten. Uit dit rapport blijkt dat het Nederlandse beleid voor (alternatieven voor) vreemdelingendetentie weinig verschilt met het beleid…

Jaarverslag 2021 Commissie van Toezicht Detentiecentrum Rotterdam (en Zeist)

Eind juli publiceerde de Commissie van Toezicht haar jaarverslag 2021. Dit betreft zowel Detentiecentrum Rotterdam als Zeist, en zowel vreemdelingenbewaring als de strafrechtelijke afdelingen. Positieve punten en knelpuntenDe Commissie is tevreden over de werkwijze voor klachten met betrekking tot de medische…

Nederland stopt onschuldige mensen weg als criminelen

Op 2 juli heeft het Meldpunt Vreemdelingendetentie samen met Amnesty International een verhaal op instagram gepost waarbij we aandacht vragen voor hoe mensen zonder verblijfsvergunning in een gevangenisachtige setting worden vastgezet. Twee personen die zelf in vreemdelingendetentie hebben gezeten vertellen…