Geen uitzettingen voor veroordeelde jihadisten naar Marokko

Geen uitzettingen voor veroordeelde jihadisten naar Marokko

Marokko wil geen in Nederland veroordeelde ex-jihadisten accepteren. De Nederlandse overheid wil hen uitzetten naar Marokko, maar Marokko wil hen niet opnemen.

De Nederlandse nationaliteit kan worden ingetrokken bij een veroordeling voor terrorisme of bedreiging voor de nationale veiligheid. Dit kan alleen bij mensen die meer dan één nationaliteit hebben. Een deel van de veroordeelden heeft dubbele nationaliteit. Zo krijgen kinderen van Marokkaanse ouders automatisch ook de Marokkaanse nationaliteit. Bij hen kan dus de Nederlandse nationaliteit worden afgenomen. In totaal is bij 29 mensen die in Nederland verblijven hun Nederlandse paspoort afgenomen.

Uitzettingen naar Marokko zijn niet altijd mogelijk. In 2021 sloten Nederland en Marokko een deal om afgewezen asielzoekers terug te nemen. Ook na deze deal neemt Marokko niet iedereen op. Zo worden ex-jihadisten niet geaccepteerd. Terrorisme-onderzoeker Jelle van Buuren vertelt aan de NOS dat ook Marokko hen als een gevaar voor de nationale veiligheid zien. Zij vallen dus waarschijnlijk buiten de afspraken die Nederland en Marokko in 2021 hebben gemaakt.

Vreemdelingendetentie heeft het doel de ingeslotenen uit te zetten naar het land van herkomst. Zij worden vastgezet om beschikbaar te zijn voor het uitzettingsproces. Deze groep kan niet worden uitgezet. Volgens het Meldpunt Vreemdelingendetentie zou deze groep dan ook niet in vreemdelingendetentie worden mogen worden geplaatst.