Gezamenlijke NGO-rapportage voor Nederlandse sessie bij VN Mensenrechtencomité

Gezamenlijke NGO-rapportage voor Nederlandse sessie bij VN Mensenrechtencomité

Het NJCM (Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten) heeft aan de hand van input van verschillende organisaties, waaronder Stichting LOS en het Meldpunt, een rapportage geschreven voor het VN Mensenrechtencomité. Deze rapportage bevat opmerkingen, zorgen en vragen met betrekking tot het Vijfde Periodiek Rapport van het Koninkrijk der Nederlanden (met betrekking tot het IVBPR: Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten). Het Meldpunt Vreemdelingendetentie was in het bijzonder betrokken van artikelen 9 en 10 (Vreemdelingendetentie en Behandeling van vreemdelingen in detentie).

Op 1 en 2 juli vindt de Nederlandse sessie in Genève plaats en het NJCM zal daar ook een presentatie houden om het toezichthoudende comité verder te informeren.