Brief van Coalitie Geen Kind in de Cel aan de Tweede Kamer

Brief van Coalitie Geen Kind in de Cel aan de Tweede Kamer

Een coalitie van Amnesty International, Defence for Children, Stichting INLIA, Kerk in Actie, Stichting Kinderpostzegels Nederland, Stichting LOS, UNICEF Nederland en VluchtelingenWerk Nederland, heeft op 28 juni een brief aan de tweede kamer geschreven, in afwachting van hun Algemeen Overleg (AO) Vreemdelingen-en Asielbeleid, waarin ze een aantal suggesties geven met betrekking tot de bewaring van kinderen in vreemdelingendetentie.

Deze suggesties zijn met specifieke aandacht voor (a) de duur van de detentie (b) alternatieven (c) de wijze van uitzetting en (d) de discrepantie die dreigt te ontstaan voor toepassing van dwangmaatregelen bij kinderen in de Wet Terugkeer en Vreemdelingenbewaring.

De Coalitie Geen Kind in de Cel is zeer bezorgd over het feit dat alleenstaande kinderen lange tijd gedetineerd worden. De langere detentieduur wordt door de voormalige staatssecretaris gerechtvaardigd omdat de terugkeer van kinderen, die bij voorbeeld naar het Verenigd Koninkrijk willen reizen, zorgvuldig georganiseerd moet worden. De Coalitie Geen Kind in de Cel begrijpt deze verklaring niet. Voor deze alleenstaande kinderen wordt direct overgegaan tot inbewaringstelling en worden alternatieven voor de detentie niet geprobeerd. Bovendien was de Coalitie Geen Kind in de Cel blij dat de voormalige staatssecretaris aangaf dat zeven dagen per week bezoek mogelijk is in de GGV, dit volgt uit bevindingen van Defence for Children en het Meldpunt dat dit eerder niet was toegelaten. Inmiddels gaat de Coalitie er van uit dat het personeel  in de GGV instructies heeft gekregen dat bezoek zeven dagen per week mogelijk is. Overigens verzoekt de Coalitie de overheid te onderzoeken of er alternatieven voor bewaring beschikbaar zijn en concreet te onderbouwen waarom die alternatieven in een individueel geval niet gevonden zijn. De Coalitie beschrijft ook de vreselijke manier waarop kinderen en gezinnen vroeg in de ochtend worden opgepakt, waardoor vooral kinderen getraumatiseerd worden, hiervan eisen zij verandering. Ten laatste maakt de Coalitie de aanbeveling dat in de Wet Terugkeer en Vreemdelingenbewaring het onderscheid wordt opgeheven van kinderen onder de twaalf jaar en kinderen die ouder zijn dan twaalf jaar met het oog op het toepassen van dwangmaatregelen. Ook bepleitten ze vast te leggen dat dwangmaatregelen aan geen enkel kind opgelegd mogen worden.