Gezin ruim vijf weken in detentiecentrum Zeist

Gezin ruim vijf weken in detentiecentrum Zeist

Op 7 september rond 05:00 uur in de ochtend worden vader Sarang, moeder Elham en hun dochter Anisa van 9 jaar uit hun bed gehaald. Ze worden vanuit het azc in Bergum overgeplaatst naar detentiecentrum Zeist. Hun asielaanvraag is afgewezen en ze worden naar detentiecentrum zeist gebracht voor een gedwongen uitzetting naar Iran. Het gezin met de 9-jarige dochter heeft ruim vijf weken in het detentiecentrum gezeten. 

Op woensdag 12 oktober krijgt hun advocaat Blijdorp, bericht van de IND. Het gezin mag het detentiecentrum Zeist na ruim vijf weken verlaten en wordt weer opgevangen in een reguliere opvanglocatie. De IND geeft aan meer tijd nodig te hebben om een beslissing te nemen over de herhaalde asielaanvraag. Of het gezin definitief in Nederland mag blijven, is nog steeds onzeker. 

Gezinnen met kinderen mogen officieel alleen in detentie verblijven wanneer vertrek binnen twee weken mogelijk is. Ze mogen dus maximaal twee weken in vreemdelingendetentie verblijven. Dat het Iraanse gezin met de 9-jarige Anisa ruim vijf weken in het detentiecentrum Zeist heeft gezeten, baart ons veel zorgen. 

Zie: Reformatorisch Dagblad of Friesch Dagblad