Inspectie Justitie en Veiligheid publiceert periodiek rapport over uitzettingen

Inspectie Justitie en Veiligheid publiceert periodiek rapport over uitzettingen

De Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV) schrijft in het rapport ‘Periodiek beeld toezicht op terugkeer 2019’ dat de uitzettingen dit jaar veilig, zorgvuldig en humaan zijn verlopen. Wel concludeert het rapport dat gebrekkige communicatie kan leiden tot een onvolledige voorbereiding van de terugkeer en daarmee tot risico’s voor het goede verloop ervan.

In het rapport wordt dan ook gesteld dat zorgprofessionals dienen te waarborgen dat de gezondheidsinformatie over de uit te zetten persoon voor de uitvoerders beschikbaar en actueel is. Dit bleek in 2019 in de helft van de gevallen namelijk niet zo te zijn. Daarnaast kaart het rapport aan dat er een redelijke onderbouwing moet zijn voor geboeid vervoer, iets waarvan de inspectie niet in alle gevallen van overtuigd was.

Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol geeft in een reactie op het rapport aan verheugd te zijn met de goede uitkomsten. Zij onderschrijft de problemen in communicatie en informatievoorziening, maar ziet door de verbeteringen door de jaren heen af van de intensiteit van toezicht op uitzettingen.

Het Meldpunt hoopt dat de diensten in kwestie de adviezen van de inspectie ter harte nemen. Daarbij betwijfeld het Meldpunt de humaniteit van het uitzetproces en onderbouwing van het verminderde toezicht. In contact met verschillende uitgezette personen werd duidelijk dat er vaak problemen zijn met persoonlijke bezittingen die in eerste instantie al niet meegenomen mogen worden. Daarbij lijkt isolatie standaard procedure te zijn wanneer een ingeslotene te horen heeft gekregen dat hij uitgezet gaat worden. Dit beperkt hen bij het afscheid nemen en het verzamelen van benodigde bezittingen. Ook lijkt geboeid vervoer naar het vliegveld regelmatig voor te komen. Beide maatregelen zorgen voor een gevoel van vernedering en geven extra stress, bovenop alle emoties die al spelen rondom het gedwongen vertrek.

Het mag dan zo zijn dat het toezicht op uitzettingen afneemt, het Meldpunt krijgt door verhalen van uitgezette personen de indruk dat lang niet altijd aan de nagestreefde standaarden wordt voldaan. Het Meldpunt blijft dan ook proberen zicht te houden op uitzettingen vanuit vreemdelingendetentie en staat desgewenst uitgezette personen bij in een klachtenprocedure.

Meer weten over de bevindingen van het Meldpunt met betrekking tot gedwongen uitzettingen? Lees dan het rapport ‘Zicht op uitzettingen’ wat wij in 2018 hierover schreven.