COVID-19 besmettingen in het Detentiecentrum Rotterdam

COVID-19 besmettingen in het Detentiecentrum Rotterdam

Begin augustus kreeg het Meldpunt van verschillende ingeslotenen te horen dat zij een briefje hadden ontvangen waarop vermeld stond dat een medewerker van DCR positief was getest op COVID-19. Volgens de directie was deze persoon niet in aanraking geweest met anderen binnen de afdeling waar deze persoon werkt, en werden maatregelen niet verder aangescherpt.

Een dag later veranderde de situatie en kregen de ingeslotenen te horen dat er een quarantaine van minstens 48 uur van start zou gaan. In een tweede brief werd aangegeven dat er een ingeslotene op een afdeling besmet was geraakt. Dit bleek de binnenkomst afdeling te zijn, waar ingeslotenen die voor het eerst binnenkomen twee weken in een eenpersoonscel worden gehouden, afgescheiden van de andere afdelingen. Ondanks dat deze persoon niet of nauwelijks in aanraking kan zijn geweest met personen van andere afdelingen, gold de quarantaine voor het gehele detentiecentrum. In de brief stond vermeld dat deze quarantaine nodig was om het risico op verdere besmetting te onderzoeken.

Een maatregel als deze heeft grote impact op de ingeslotenen. Naast dat het dagprogramma en bezoekuren niet door gingen, mocht er ook nog maar 1 uur per dag gelucht worden. Buiten dat de ingeslotenen deze tijd in hun eigen (meerpersoons)cel doorbrachten, betekent een quarantaine praktisch gezien hetzelfde als isolatie of afzondering. Normaal gesproken is dit een straf-/ordemaatregel die vaak negatieve gevolgen heeft voor de mentale en fysieke gezondheid van de ingeslotene. Daarbij was er veel angst voor besmetting, omdat de kleine cellen vaak gedeeld worden en afstand houden vrijwel onmogelijk is.

Aangezien de besmetting binnen 1 afdeling van het centrum heeft plaatsgevonden, wordt de 48 uurs quarantaine maatregel en de bijkomende beperkingen voor het gehele detentiecentrum door het Meldpunt gezien als een maatregel die erg rigoureus is. Daarbij was er een weinig informatie en veel onduidelijkheid over de duur van deze maatregel, wat voor nog meer stress zorgde.

Het Meldpunt heeft daarom namens verschillende ingeslotenen klachten ingediend naar de gang van zaken rondom de COVID-19 besmettingen en de daaruit volgende quarantaine maatregelen en hoopt in het gelijk gesteld te worden.