Koude douches zijn een terugkerend probleem in DCR

Koude douches zijn een terugkerend probleem in DCR

In de maand mei hebben wij twee verschillende personen bijgestaan tijdens een zitting over een koude douche in het detentiecentrum. Beiden gaven aan al wekenlang koud douchewater te hebben op hun cel, met uitzondering van 5 of 6 uur ‘s ochtends. Namens de klagers hebben wij aan de Commissie van Toezicht aangegeven dat de directie van detentiecentrum Rotterdam haar zorgplicht heeft geschonden door niet actiever te zoeken naar een oplossing voor de koude douches. De directeur heeft namelijk de plicht ervoor te zorgen dat de ingeslotenen hun uiterlijke en lichamelijke hygiëne goed kunnen verzorgen.

Beide klachten zijn helaas door de Commissie van Toezicht van het detentiecentrum ongegrond verklaard. De directie heeft bij de behandeling van de klacht uitgelegd dat de boilers elke week gecontroleerd worden op fouten, en dat deze niet gevonden zijn. Ook zijn de boilers vorig jaar vervangen. Dat de klagers regelmatig te maken kregen met koud douchewater komt hoogstwaarschijnlijk doordat teveel ingeslotenen op hetzelfde moment van de douche gebruik willen maken, waardoor de boilers dat niet aankunnen. Dit is volgens de directie een onoverkoombaar probleem.

Wel opvallend is dat een van de commissieleden bij een van de zittingen zelf aangaf vaker klachten te ontvangen over koud douchewater, ten opzichte van een paar maanden geleden. Het lijkt dus opnieuw een probleem te zijn, nadat er begin vorig jaar ook een aantal meldingen bij ons waren binnengekomen hierover. De verklaring die de directie hiervoor gaf is de hoge bezetting in het detentiecentrum van begin dit jaar. Als de bezetting lager is, zoals intussen het geval is, zou het probleem dus minder vaak voorkomen. Wij blijven dit in de gaten houden en we blijven erop aandringen dat iedereen normaal moet kunnen douchen, met warm water, wat de bezetting van het detentiecentrum ook is.