Meldpunt Vreemdelingendetentie op bezoek bij de Koninklijke Marechaussee

Meldpunt Vreemdelingendetentie op bezoek bij de Koninklijke Marechaussee

Half december gingen medewerkers van Meldpunt vreemdelingendetentie op bezoek bij de Koninklijke Marechaussee (KMar). Het bezoek vond plaats op het kantoor van de KMar op Schiphol Airport. Er vond een uitgebreid gesprek plaats en medewerkers van het Meldpunt kregen een rondleiding.

De KMar heeft in Nederland de taak van grenspolitie, van bewaken en beveiligen en de KMar heeft internationale en militaire politietaken. De KMar is verantwoordelijk voor de beveiliging op Schiphol en voert gedwongen uitzettingen uit.

Het Meldpunt Vreemdelingendetentie probeert contact te houden met mensen die worden uitgezet om te horen hoe de uitzetting is verlopen. Soms dient het Meldpunt samen met een persoon die is uitgezet een klacht in bij de KMar die gaat over hoe de uitzetting is verlopen.

Het gesprek, waar vier medewerkers van het Meldpunt bij aanwezig waren, ging over de werkwijze van de KMar. Ook vond er een bemiddelingsgesprek plaats tussen escorts en meneer B. Meneer B. is eerder dit jaar uitgezet. Hier Schreven we in onze nieuwsbrief over. Escorts zijn medewerkers van de KMar die iemand bij een gedwongen uitzetting begeleiden. Ze gaan mee op de vlucht en zitten naast een persoon die wordt uitgezet.