Koninklijke Marechaussee

Hoorzitting Klachtencommissie KMar in september

Afgelopen november schreven wij in de nieuwsbrief al over meneer B., die na 19 jaar in Nederland werd uitgezet naar Niger. Samen met hem diende het Meldpunt een klacht in bij de Koninklijke Marechaussee (KMar) over het gebruik van vrijheidsbeperkende middelen en…