Mondkapjes niet voor ingeslotenen, wel voor bewakers en bezoek

Mondkapjes niet voor ingeslotenen, wel voor bewakers en bezoek

Ondanks het advies van de Dienst Justitiële inrichtingen (DJI) aan medewerkers om mondkapjes te dragen, wordt dit advies volgens vele ingeslotenen amper opgevolgd.

Voor ingeslotenen is het dragen van een mondkapje niet of nauwelijks toegestaan. Wie wel een mondkapje draagt, wordt gevraagd deze niet op de afdeling te dragen. Door bewakers wordt hiervoor als uitleg gegeven dat mede-ingeslotenen dan ook een mondkapje willen dragen en dat dit niet gewenst is in verband met veiligheidsredenen. Dat bewakers met het dragen van mondkapjes de ingeslotenen beschermen zou genoeg moeten zijn. Er zijn tevens bellers die zeggen dat er naast dit verbod op mondkapjes wordt gedreigd met isolatie als straf op ongehoorzaamheid aan het verbod.

Ingeslotenen willen zichzelf en anderen beschermen door de optie te hebben een mondkapje te mogen dragen. Met de huidige coronabesmettingen binnen het detentiecentrum zou het dan ook meer dan logisch zijn dat zij op deze manier het risico op verspreiding beperken.

Bezoek aan ingeslotenen in corona-tijd met mondkapje

Op 10 oktober hebben wij een melding ontvangen van een bezoeker aan een ingeslotene in het Detentiecentrum Rotterdam over het dragen van mondkapjes. Hij vertelde ons dat het in principe verplicht is voor bezoekers om een mondkapje te dragen. Bewakers daarentegen droegen tijdens zijn bezoek niet allemaal een mondkapje en stonden te dicht bij elkaar.

Het gesprek met de ingeslotene vond plaats met een hoog scherm er tussen. Het mondkapje mocht tijdens het gesprek dan ook af. Het scherm is van de tafel tot aan het plafond waardoor het moeilijk is om elkaar te verstaan tijdens het bezoek.

De coronamaatregelen die de DJI neemt, vind je hier.