Nieuwsuur

Nieuwsuur

Afgelopen jaar was het hoogste aantal uitzettingen naar Marokko in de afgelopen tien jaar, stelt de Dienst Terugkeer en Vertrek. Nieuwsuur besteedde op 22 januari een item aan het verhoogd aantal uitzettingen naar Marokko. In de eerste elf maanden van 2023 vonden er 250 uitzettingen plaats. Het verhoogde aantal uitzettingen komt door de deal die Nederland en Marokko sloten in 2021. Ook is het aantal Marokkanen in vreemdelingenbewaring sterk gestegen, van 240 in 2022 tot 700 vorig jaar. Het doel is dat zij binnen zes maanden ook het land zullen verlaten.

In het item komt Salim aan het woord, hij zit in vreemdelingendetentie en zou die week worden uitgezet naar Marokko. Salim is in Nederland geboren. Zijn ouders hadden een Nederlandse verblijfsvergunning, maar Salim heeft dat om onbekende reden nooit gehad. In het item wordt over afgewezen asielzoekers gesproken. Zoals uit het voorbeeld van Salim blijkt, valt niet iedereen binnen die categorie. De advocaat van Salim, Mevrouw Vennik, merkt ook de veranderende houding van Marokko naar de uitzettingen. Ook de nationaliteit van andere Marokkanen die de afgelopen jaren af en aan in vreemdelingendetentie hebben gezeten, wordt door de Marokkaanse overheid erkend. Dit is een eerste stap naar de afgifte van een laissez-passer.

Revijara Oosterhuis van het Meldpunt Vreemdelingendetentie komt ook aan het woord in het item. De dag voordat mensen worden uitgezet, worden zij in een isoleercel geplaatst. De volgende dag worden zij door een gevangenisbus opgehaald en naar het vliegveld gebracht. Als de vlucht gaat, worden zij achter in het vliegtuig gezet. Daarna komen de passagiers, waardoor het lijkt alsof er al een gewone passagier in het vliegtuig zat.

Het Meldpunt Vreemdelingendetentie heeft dagelijks contact met Marokkaanse ingeslotenen in vreemdelingendetentie. Velen zitten er al een geruime tijd en hebben geen zicht op uitzetting naar Marokko.