Onduidelijk beleid DCR over de invoer van goederen

Onduidelijk beleid DCR over de invoer van goederen

Het Detentiecentrum Rotterdam blijkt geen consequent beleid te hanteren wat betreft het invoeren van goederen. Volgens de laatste update van de website van Detentiecentrum Rotterdam kunnen goederen dagelijks tussen 8.00 en 21.00 bij de portier worden afgeleverd om in te voeren. Echter, wanneer men zich bij de portier meldt, blijkt invoer verboden. Voor hulporganisaties, ingeslotenen en hun familie en kennissen zorgt het onduidelijke beleid voor vertraging, onnodige kosten en frustratie. 

Tot ongeveer 13 juli was het als gevolg van de corona maatregelen officieel niet mogelijk om in Detentiecentrum Rotterdam goederen te laten invoeren via de voorportier. Goederen zouden uitsluitend per poststuk mogen worden ingevoerd. Desondanks begrepen we van sommige ingeslotenen dat het hen wel was gelukt om goederen in te voeren via de servicebalie.

Op 13 juli kregen wij van een beller van afdeling E te horen dat via informatieposters in verschillende talen werd aangekondigd dat zij van 13 juli t/m 20 juli de mogelijkheid zou krijgen om goederen in en uit te laten voeren door bezoek. Echter bleek dit op 13 juli niet te kunnen toen de zus van onze beller zomerkleding voor hem wilde invoeren. Op 16 juli overkwam een medewerker van het Meldpunt hetzelfde bij het invoeren van kleding van een ingeslotene. Vanzelfsprekend hebben wij over beide weigeringen een klacht geschreven in samenspraak met de ingeslotenen.

Wij besloten 16 juli telefonisch navraag te doen. Een medewerkster van de servicebalie informeerde ons daarop dat er een verschil zit tussen de rechten van ingesloten vreemdelingen en de rechten van ingeslotenen op de afdeling van Huis van Bewaring in Detentiecentrum Rotterdam. Mensen in het HvB mogen volgens de medewerkster de eerste zeven dagen na binnenkomst nog spullen laten invoeren door familie of kennissen, vreemdelingen mogen dat uitsluitend per post doen.

Via de mail zijn wij op 16 juli door de servicebalie verzekerd dat er geen belemmeringen voor de invoer van goederen zouden zijn. Daarom heeft op 23 juli een medewerker van het Meldpunt opnieuw kleding proberen in te voeren. In strijd met de informatie die wij die week van medewerkers van DCR kregen, werd de invoer aan de portier geweigerd en werd ons gemeld dat invoer alleen via de post kan. Opnieuw heeft dit voor de extra verzendkosten van 7,25 gezorgd.

Het Meldpunt is verontwaardigd over deze gang van zaken en zou graag een eenduidig beleid zien dat bovendien goed gecommuniceerd wordt aan ingeslotenen en bezoekers.