Oproep tot onmiddellijke vrijlating van vreemdelingen i.v.m. het coronavirus

Oproep tot onmiddellijke vrijlating van vreemdelingen i.v.m. het coronavirus

Het Meldpunt Vreemdelingendetentie doet een oproep voor onmiddellijke vrijlating van vreemdelingen in vreemdelingendetentie vanwege de aanpassingen in de migratieketen in verband met het coronavirus.

Er is op 15 maart bepaald dat er geen terugkeergesprekken meer gevoerd zullen worden door de DT&V. Het voorlopig staken van terugkeergesprekken, beperkte toegang tot vluchten en het sluiten van landsgrenzen zorgt ervoor dat er niet langer ‘zicht op uitzetting’ is. Er kan dan ook niet anders geconcludeerd worden dan dat het ontbreken van de grondslag van deze bestuursrechtelijke maatregel ertoe leidt dat vreemdelingen per direct vrijgelaten moeten worden.

Juist in tijden van crisis zou een humane aanpak voorop moeten staan en de meest kwetsbare mensen beschermd moeten worden. Door het vasthouden van mensen vreemdelingendetentie, waarin kwetsbare personen een groot percentage van de gedetineerden omvat, stel je hen bloot aan onnodig risico op besmetting van COVID-19. Wij zijn bang voor dodelijke gevolgen. Dit is dan ook een dringende oproep aan de Nederlandse overheid om een menselijke behandeling van vreemdelingen te garanderen en hen per direct vrij te laten. Lees de volledige brief hier.