NJCM presenteert NGO-rapportage aan het VN-Mensenrechtencomité

NJCM presenteert NGO-rapportage aan het VN-Mensenrechtencomité

Op 1 en 2 juli vond de Nederlandse sessie bij het VN-Mensenrechtencomité in Genève plaats. Een vertegenwoordiger van het NJCM was hierbij aanwezig om de gezamenlijke NGO-rapportage te presenteren.

Het VN-Mensenrechtencomité ondervroeg het Koninkrijk der Nederlanden over de naleving van het Internationale Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten. Het toezichthoudende Comité baseerde zijn vragen onder andere op rapporten van het Koninkrijk, het College van de Rechten van de Mens en NGO’s, waaronder het door het NJCM gecoördineerde gezamenlijke rapport.

NJCM’s vertegenwoordiger Lianneke den Toom, die meeschreef aan de NGO-rapportage, vertelde het Comité over de impact van de aardbevingen in Groningen op mensenrechten van de bewoners en over het gebrek aan actie van de Nederlandse overheid omtrent stateloosheid. Voor het Meldpunt Vreemdelingendetentie is op dit moment niet duidelijk te herkennen of er tijdens deze vergadering ook sprake met betrekking tot vreemdelingendetentie (en bejegening tijdens detentie) was.

Op 18 juli zal het Comité zijn bevindingen over de naleving van burgerrechten en politieke rechten in het Koninkrijk presenteren. Hierbij zal het Comité concrete aanbevelingen doen aan het Koninkrijk om de implementatie van het verdrag te verbeteren. Wij van het Meldpunt kijken er naar uit te lezen wat de specifieke aanbevelingen met betrekking tot vreemdelingendetentie zijn.