Personeelstekort in het Detentiecentrum Rotterdam

Personeelstekort in het Detentiecentrum Rotterdam

Het Meldpunt ontvangt steeds meer meldingen over het feit dat er een personeelstekort is in Detentiecentrum Rotterdam. Ingeslotenen ontvangen nu briefjes van de directeur waarop staat dat ze, afwijkend van de normale situatie, minder uren mogen luchten en op bepaalde tijden worden opgesloten in de cel, omdat er niet genoeg personeel zou zijn.

Zoals het Meldpunt al vaak heeft beschreven zitten mensen in vreemdelingenbewaring daar wegens een bestuursrechtelijke- en niet wegens een strafrechtelijke maatregel. Dit betekent dat het beginsel van minimale beperkingen geldt. Ingeslotenen zouden niet meer in hun rechten beperkt mogen worden dan absoluut noodzakelijk is. Het niet hebben van voldoende personeel om mensen uit hun cel te laten en tijd te gunnen in de buitenlucht in deze al zwaar beperkende omstandigheden is dan ook absoluut onaanvaardbaar. De gevolgen van het personeelstekort van DCR zouden niet gedragen moeten worden door de vreemdelingen in bewaring, die hier totaal buiten staan.