Persoonlijk verhaal: getraumatiseerd door Nederlandse isoleercel

Persoonlijk verhaal: getraumatiseerd door Nederlandse isoleercel

In het voorjaar van dit jaar wordt Amir wakker met 10 mensen rond zijn bed. Hij wordt opgepakt en naar het Detentiecentrum Rotterdam gebracht, waar hij in vreemdelingendetentie wordt geplaatst. Tijdens zijn intake praat Amir over de traumatische ervaringen van zijn verleden. Hij is gevlucht voor de oorlog in zijn land, waarna hij vervolgens anderhalf jaar gevangen is geweest in Libië. Hij heeft daar dwangarbeid moeten doen en is vervolgens met een gevaarlijke bootreis naar Europa gekomen. Voordat hij in Nederland aankwam, heeft hij nog maanden op straat geleefd in Italië waar hij veel heeft meegemaakt. 

De bewakers in het detentiecentrum vragen aan Amir of hij suïcidaal is, maar dit ontkent hij. Tijdens het gesprek komen zijn ervaringen uit het verleden in alle hevigheid terug en hij is ontroostbaar. De bewakers weten niet hoe zij hiermee mee moeten omgaan en besluiten om Amir in een isolatiecel te plaatsen. Hier laten zij hem vier dagen zitten, zonder contact met de buitenwereld of andere afleiding. In isolatie gaat het steeds slechter met Amir, hij trekt zich steeds meer terug in zijn eigen wereld en maakt een verwarde en afwijkende indruk. Hij schreeuwt en maakt rare geluiden. Meerdere mensen om hem heen waarschuwen het DCR dat isolatie schadelijk is voor Amir en verzoeken om een beoordeling van een psycholoog. Na vier dagen wordt dit verzoek eindelijk toegewezen en Amir wordt zonder begeleiding vrijgelaten. 

Amir zit nu in een asielzoekerscentrum in afwachting van de start van zijn asielprocedure. Hij is uitgeput, heeft overal pijn en is wederom getraumatiseerd. De intensieve traumabehandeling die hij eerder van de GGZ heeft gekregen is uiteindelijk nu voor niets geweest. Amir voelt zich weer onveilig en onrustig in Nederland. Zijn verblijf in isolatie heeft duidelijk een negatieve impact gehad op de al kwetsbare Amir.

Selma Khaled de Zaaijer (Professionele cultuurmediator met migratieachtergrond bij meerdere organisaties) en Diana Thomas (Begeleidster GGZ (PTSS) en zelfstandig trainer op het gebied van interculturele communicatie) hebben contact met Amir en hebben zijn verhaal voor het Meldpunt opgeschreven. Een verschrikkelijk verhaal, zo vinden wij. Wij blijven pleiten voor de afschaffing van het gebruik van isolatie in vreemdelingendetentie en voor het invoeren van een extra screening van kwetsbare mensen alvorens hen in vreemdelingendetentie te plaatsen. 

Bovenstaande is slechts een gedeelte van het verhaal van Amir. Lees zijn hele verhaal hier.