Vaccineren in detentie

Vaccineren in detentie

‘Het vaccineren in Nederland vordert gestaag en dat effect zien we ook binnen de justitiële inrichtingen’, zo schrijft minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker in een brief aan de Tweede Kamer. Inmiddels zou iedere ingeslotene de gelegenheid hebben gehad om zich te laten vaccineren. De Dienst Justitiële Inrichtingen constateert echter dat in sommige gevangenissen de vaccinatiebereidheid lager ligt dan het gemiddelde van Nederland. 

Het Meldpunt heeft met meerdere bellers uit het detentiecentrum Rotterdam contact gehad over het vaccineren en zij bevestigen het verhaal van zowel de minister en de DJI. Alle bellers waren inderdaad in de gelegenheid gesteld om gevaccineerd te worden. Slechts één van hen gaf aan ook daadwerkelijk de vaccinatie te hebben gehad. De rest had de vaccinatie geweigerd, omdat zij bang zijn dat ze na de vaccinatie direct op het vliegtuig worden gezet en Nederland moeten verlaten. Zij gaven aan dat, met hen, veel ingeslotenen er zo over denken en er weinig animo is voor het vaccineren.