‘Quarantaine’ of isolatie?

‘Quarantaine’ of isolatie?

Tijdens de corona crisis worden mensen bij binnenkomst in vreemdelingendetentie voor veertien dagen in quarantaine geplaatst. Dit betekent dat zij veertien dagen op de ‘binnenkomstafdeling’ moeten blijven waar zij 23 uur per dag op hun cel worden ingesloten. Het overige uur mogen zij met een paar andere ingeslotenen luchten.

Onder normale omstandigheden, voordat het coronavirus uitbrak, werden ingeslotenen alleen 23 uur per dag opgesloten vanwege een disciplinaire straf of ordemaatregel. Dit wordt dan terecht isolatie genoemd en vindt plaats in een isoleercel, op de beheersafdeling of op een reguliere cel, en slechts in sommige gevallen met een televisie op cel.

Er kan dan ook de vraag gesteld worden wat nu het verschil is tussen quarantaine en isolatie. Mensen die worden ingesloten op hun cel als straf of ordemaatregel verblijven onder dezelfde omstandigheden als de nieuwe ingeslotenen die in quarantaine worden geplaatst. In feite is er dus alleen een verschil in de benaming van de maatregel. Door de term ‘quarantaine’ te gebruiken in plaats van ‘isolatie’ wordt afgedaan aan de ernst en zwaarte van de maatregel die ingeslotenen ondervinden.

De Dienst Justitiële Inrichtingen en het Ministerie van Justitie vergelijken de restrictieve corona maatregelen in detentie met ‘thuisquarantaine’. Zo stond er recent in een artikel van het AD: “De situatie buiten is niet veel anders dan bij ons binnen”. Het Meldpunt is het niet eens met deze opmerking. Immers mogen mensen in Nederland ondanks de thuisquarantaine nog steeds zelf de beslissing maken om hun huis uit te gaan en een wandeling te maken of boodschappen te doen. Daarnaast is het onredelijk om een huis qua omvang te vergelijken met een cel van ongeveer tien vierkante meter. Deze cel wordt bovendien gedeeld met een andere ingeslotene die in tegenstelling tot een huishouden vaak onbekenden van elkaar zijn.

Inmiddels worden de corona maatregelen in Nederland steeds verder versoepeld, echter blijft de situatie voor de mensen in vreemdelingendetentie onveranderd. Door hun situatie vervolgens dan ook nog eens foutief als quarantaine te bestempelen voelen ingeslotenen zich nog meer benadeeld. Daarnaast is van isolatie bekend dat deze maatregel zware gevolgen heeft voor de (geestelijke) gezondheid. Dit is echter niet op zodanige wijze bekend over quarantaine. Het Meldpunt vreest derhalve dat ingeslotenen die mentale klachten krijgen door het huidige detentieregime niet serieus zullen worden genomen of een juiste behandeling krijgen.