De Internationale Organisatie voor Migratie roept op om te stoppen met het gedwongen uitzetten van vreemdelingen

De Internationale Organisatie voor Migratie roept op om te stoppen met het gedwongen uitzetten van vreemdelingen

De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) roept staten op om te stoppen met het gedwongen uitzetten van vreemdelingen tijdens de Covid-19 pandemie. Verschillende landen, waaronder Nederland, sturen vreemdelingen nog steeds terug naar hun land van herkomst ongeacht de gezondheidsrisico’s die een uitzetting met zich mee brengt.

Vreemdelingen lopen tijdens de gedwongen uitzetting naar hun land van herkomst risico op besmetting met het coronavirus. Opvanglocaties en ziekenhuizen in het land van herkomst zijn al overbelast door het coronavirus en hebben onvoldoende capaciteit om mensen die terugkeren op te vangen, de nodige gezondheidszorg te bieden of te isoleren om verdere besmetting te voorkomen. Er bestaat daarom een risico dat terugkeerders mensen in hun land van herkomst besmetten. Vaak is in het land van herkomst sprake van vervuild water, slechte sanitaire voorzieningen, gebrek aan openbaar vervoer en worden terugkeerders geconfronteerd met gewelddadige discriminatie en stigmatisering. Vanwege het coronavirus heerst een hoge werkloosheid en kunnen terugkeerders in extreme financiële moeilijkheden terecht komen. Tenslotte bestaat de kans dat terugkeerders in handen vallen van mensenhandelaren.

In plaats van mensen in vreemdelingendetentie te plaatsen en gedwongen uit te zetten, zouden staten deze groep tijdelijk op kunnen vangen en hen tijdelijke visa en werkvergunningen kunnen verstrekken of deze verlengen. De focus zou verlegd moeten worden van het zoeken naar mogelijkheden voor gedwongen terugkeer naar het zoeken naar mogelijkheden van een veilig onderkomen in de gemeenschap.

Nederland heeft tussen 1 maart en 13 april circa 80 vreemdelingen gedwongen uitgezet naar hun land van herkomst. Het is schokkend dat de Nederlandse overheid de prioriteit legt bij effectief uitzetten in plaats van bij het zoveel mogelijk verminderen van gezondheidsrisico’s voor de wereldbevolking. Vreemdelingen in vreemdelingendetentie zouden moeten worden vrijgelaten en moeten worden opgevangen in veilige opvanglocaties.