Rb: geen presentatie bij ambassade tot beslissing in asielberoep

Rb: geen presentatie bij ambassade tot beslissing in asielberoep

De rechtbank overweegt dat uit het arrest Gnandi volgt dat hangende het beroep tegen het terugkeerbesluit uitzettingshandelingen zijn verboden als ze de effectiviteit van het rechtsmiddel aantasten.
De uitkomst van de presentatie bij de Soedanese autoriteiten, de ambassade van het land waar de vreemdeling bescherming tegen vraagt, kan de effectiviteit van het rechtsmiddel aantasten en dient daarom te worden gezien als een uitzettingshandeling die verboden is zolang niet op het beroep is beslist.
Rb Den Haag, NL22.12247, 13.7.22